Main logo Main logo
EN

HE

בלוג

ביתבלוגישראל דוד הוא חתן פרס מפעל חיים של המועצה העולמית לבנייה גבוהה CTBUH לשנת 2019

ישראל דוד הוא חתן פרס מפעל חיים של המועצה העולמית לבנייה גבוהה CTBUH לשנת 2019

הכנס השנתי של המועצה העולמית לבנייה גבוהה את המיטב בחדשנות הבנייה לגובה, חללים אורבניים,
טכנולוגיות בנייה וביצוע מסביב לעולם, שני ישראלים מקבלים השנה פרסים בכנס:

אינג' ישראל דוד – פרס מפעל חיים לתרומה בין-לאומית יוצאת דופן של הקמת מבנים רבי קומות ע"ש פאזלור קאהן
Fazlur R. Khan Lifetime Achievement Winner

מגדל עזריאלי שרונה תל אביב – פרופ' אדר' משה צור
Façade Engineering Award of Excellence

כנס וחלוקת הפרסים של הארגון העולמי לבנייה לגובה CTBUH
התקיים השנה בעיר שנזן בסין בין התאריכים 8-10.4.2019

הידיעה בחסות איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות

ישראל דוד הוא חתן פרס מפעל חיים של המועצה העולמית לבנייה גבוהה CTBUH לשנת 2019

פרטי
התקשרות