Main logo Main logo
EN

HE

בלוג

ביתבלוגDun's 100 – חברת דוד מהנדסים מובילה בקטגוריית הנדסת מבנים נכון לשנת 2019

Dun's 100 – חברת דוד מהנדסים מובילה בקטגוריית הנדסת מבנים נכון לשנת 2019

חברת דוד מהנדסים מדורגת ראשונה בתחום הנדסת מבנים ושנייה מתוך כלל משרדי תכנון הנדסי בארץ נכון לדירוג Dun's 100 לשנת 2019.

לצפייה בדירוג באתר Dun's 100:
https://www.duns100.co.il/rating/הנדסה_ואדריכלות/משרדי_הנדסה_תכנון/2019

DUN'S 100 – דירוג החברות המובילות במשק הישראלי, מלווה את המשק מעל ל-35 שנים, מציג את החברות המובילות בענפים השונים ומשקף את המציאות העסקית בישראל בצורה מהימנה, מדויקת ומקצועית.
דירוג DUN'S 100 הינו דירוג מקצועי, אובייקטיבי ומהימן, המתבסס על קריטריונים קבועים, מוגדרים ומדידים, בהתאם לענפי המשק השונים.
הופעה בדירוג DUN'S 100 מעידה על השתייכות לקבוצת החברות המובילות והמצליחות במשק הישראלי, ומהווה חותם של איכות לחברה ולמנהליה.

לקוח מתוך האתר: https://www.duns100.co.il/about

Dun's 100 – חברת דוד מהנדסים מובילה בקטגוריית הנדסת מבנים נכון לשנת 2019

פרטי
התקשרות