Main logo Main logo
EN

HE

בלוג

ביתבלוגישראל דוד, בראיון לגלובס, בנושא רגולציה של בדיקת פיגומים

ישראל דוד, בראיון לגלובס, בנושא רגולציה של בדיקת פיגומים

ישראל דוד: “פיגומים גורמים תאונות? יש להשקיע בגורם האנושי”.

אינג' ישראל דוד, בראיון בנושא רגולציה לבדיקת פיגומים, בעקבות התקנות החדשות, שבמידה ויאושרו יאפשרו למנהל הבטיחות להקים ועדה שתאשר פיגומי זקפים. ישראל דוד טוען שקיימת בעיה בטיחותית בהסדר הצפוי, מכיוון שהוא מייתר בדיקות מכניות במעבדה ומסתפק בבדיקת מסמכים בלבד.

בהמשך הראיון מתייחס דוד למגמת ירידה בענף הבנייה בעקבות משבר הקורונה.

להמשך קריאת כתבתה של הלית ינאי-לויזון, בחסות גלובס: ישראל דוד גלובס נדלן 2-11-2020

 

ישראל דוד, בראיון לגלובס, בנושא רגולציה של בדיקת פיגומים

פרטי
התקשרות