Main logo Main logo
EN

HE

בלוג

ביתבלוגנחנך בנק הדם של ישראל – במעמד נשיא המדינה, מנכ"ל מד"א ושרים נוספים

נחנך בנק הדם של ישראל – במעמד נשיא המדינה, מנכ"ל מד"א ושרים נוספים

החודש נחנך מרכז שירותי הדם הלאומי החדש של מגן דוד אדום. המבנה החדש יאפשר את הגדלת הפעילות, הכנסת טכנולוגיות חדשות, יספק מיגון ואבטחה ובנוסף יכלול את כל המרכז הלוגיסטי של מד"א.

מעל לפני השטח בנויים המשרדים וההנהלה, אבל מתחת לפני השטח, נמצא מרתף רחב ידיים בן שלוש קומות, שנבנה כדי לעמוד בפני טילים, רעידות אדמה ואיומים אחרים. בנק הדם של ישראל הוא בנק הדם התת קרקעי הראשון מסוגו בעולם! הפרויקט כולל מתחמים ממוגנים, שתוכננו ברמה הגבוהה ביותר, על פי תקנים אירופאיים מחמירים.
תכנון כזה נקרא בשפה המקצועית, performance based design. בתכנון הנדסי המבוסס על תכן תפקודי, נדרשים המהנדסים לחזות כיצד יגיב המבנה באירועי קיצון, כך שיתאים לשימוש מידי, ולא בהכרח על פי מתודה ידועה מראש.
בעתיד, תיבנה בצמוד למתחם, קריית מד"א, המחוברת בגשר למבנה זה, גם פרויקט זה צפוי להיות בתכנון הנדסי של דוד מהנדסים.

 

לכתבה שפורסמה ב-3.5.22 ומתארת טקס החניכה של המתחם ואת פעילותו: N12 – נחנך מרכז שירותי הדם הלאומי החדש של מגן דוד אדום (mako.co.il) – מתוך אתר מאקו

 

נחנך בנק הדם של ישראל – במעמד נשיא המדינה, מנכ"ל מד"א ושרים נוספים

פרטי
התקשרות