Main logo Main logo

EN

HE

Blog

HomeBlogDun’s 100 – חברת דוד מהנדסים בע”מ מובילה בקטגוריית הנדסת מבנים נכון לשנת 2020

Dun’s 100 – חברת דוד מהנדסים בע”מ מובילה בקטגוריית הנדסת מבנים נכון לשנת 2020

חברת דוד מהנדסים בע”מ, מדורגת במקום הראשון בתחום הנדסת מבנים ובמקום התשיעי מתוך כלל משרדי ההנדסה בארץ (עלייה של 2 מקומות ביחס לשנה שעברה), נכון לדירוג Dun’s 100, לשנת 2020.

לצפייה בדירוג באתר Dun’s 100:

https://www.duns100.co.il/rating/הנדסה_ואדריכלות/משרדי_הנדסה

 

Dun’s 100 – חברת דוד מהנדסים בע”מ מובילה בקטגוריית הנדסת מבנים נכון לשנת 2020

Contact
details