Main logo Main logo

EN

HE

Blog

HomeBlogDun’s 100 – חברת דוד מהנדסים בע”מ מובילה בקטגוריית הנדסת מבנים נכון לשנת 2021

Dun’s 100 – חברת דוד מהנדסים בע”מ מובילה בקטגוריית הנדסת מבנים נכון לשנת 2021

על-פי דירוג Dun’s 100, דירוג החברות המובילות בישראל, חברת דוד מהנדסים בע”מ מדורגת במקום הראשון בתחום הנדסת מבנים, ובמקום השמיני מתוך כלל משרדי ההנדסה בארץ (עלייה של מקום אחד ביחס לשנה שעברה).

לצפייה בדירוג של שנת 2021 באתר Dun’s 100:

https://www.duns100.co.il/rating/הנדסה_ואדריכלות/משרדי_הנדסה

 

Dun’s 100 – חברת דוד מהנדסים בע”מ מובילה בקטגוריית הנדסת מבנים נכון לשנת 2021

Contact
details