Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמגדליםב.ס.ר 5+6 זוכה פרס CTBUH למגדל הגבוהה הטוב ביותר לשנת 2015

ב.ס.ר 5+6 זוכה פרס CTBUH למגדל הגבוהה הטוב ביותר לשנת 2015

מיקום : תל אביב , ישראל
יזם: ב.ס.ר
ארכיטקט: משה צור
גודל : 80000 M2
30 קומות

בוטיק משמאל
בוטיק משמאל
shutterstock_709832713
1178-01-01

פרטי
התקשרות