Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמשרדיםבניין משרדים אטריום 2

בניין משרדים אטריום 2

מיקום: ישראל מודיעין
מפתח:Vitania +CPM
אדריכל: אמיר מן עמי שנער

IMG-20200117-WA0005
IMG-20200117-WA0005
IMG-20200117-WA0013
IMG-20200117-WA0012

פרטי
התקשרות