Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמגדליםמגדלי אסותא וילאג'

מגדלי אסותא וילאג'

מיקום: ישראל תל אביב
יזם: עיר חדשה
אדריכל: משה צור
גודל: 40000 M2
30 קומות

1217-01-05 אסותא וילג'
1217-01-05 אסותא וילג'
1217-01-05 אסותא וילג'
1217-01-04 אסותא וילג'

פרטי
התקשרות