Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמגדליםמגדל נווה בת ים

מגדל נווה בת ים

מיקום: ישראל בת ים
מפתח: נווה גד
אדריכל: גל מרום + אבנר ישר
גודל: 50000 M2
42 קומות

0967-01-03 מגדל נווה בת ים
0967-01-03 מגדל נווה בת ים
0967-01-04 מגדל נווה בת ים
0967-01-03

פרטי
התקשרות