Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםבתי מלוןמגדל פאטייה בתאילנד

מגדל פאטייה בתאילנד

מיקום: תאילנד בנגקוק

מזמין: אפריקה ישראל תאילנד

אדריכל: מקומי

 

1035-01-04
1035-01-04
1035-01-02
1035-01-03

פרטי
התקשרות