Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמגדליםמגדל רמז – CTBUH פרס הבניין הטוב ביותר לשנת 2013

מגדל רמז – CTBUH פרס הבניין הטוב ביותר לשנת 2013

מיקום: ישראל תל אביב
יזם: אורי הייקין
אדריכל: משה צור
גודל: 20000 M2
32 קומות

1019-01-01 רמז
1019-01-01 רמז
1019-01-02
1019-1-04

פרטי
התקשרות