Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםבתי מלוןמלון גלי נהריה סול מארין

מלון גלי נהריה סול מארין

מיקום: ישראל נהריה
מפתח: ליגד
אדריכל: טיטו אדריכלים
גודל: 15000 M2
0345-01
0345-01

פרטי
התקשרות