Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםבתי מלוןמלון המלכה שבא

מלון המלכה שבא

מיקום: ישראל אילת
המזמין: מלונות אלעד
אדריכל: גרטנר שלמה
גודל: 70000 M2

0097-01 מלכת שבא אילת
0097-01 מלכת שבא אילת
02-0097-01 מלכת שבא אילת
03-0097-01 מלכת שבא אילת

פרטי
התקשרות