Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמבנים תעשייתייםמפעל נגב קרמיקה

מפעל נגב קרמיקה

מיקום: ישראל ירוחם
מפתחת: מבני תעשיה
אדריכל: מושלי אדלר
גודל: 35000 M2

1319-01 מפעל נגב קרמיקה ירוחם תמונה 17
1319-01 מפעל נגב קרמיקה ירוחם תמונה 17
1319-01 מפעל נגב קרמיקה ירוחם תמונה 20
1319-01 מפעל נגב קרמיקה ירוחם תמונה 22

פרטי
התקשרות