Main logo Main logo
EN

HE

פרוייקטים

ביתפרוייקטיםמגדליםמגדל עזריאלי שרונה

מגדל עזריאלי שרונה

מיקום: ישראל תל אביב
יזם: קבוצת עזריאלי
אדריכל: משה צור
גודל: 200000 M2
55 קומות

shutterstock_796975387
shutterstock_796975387
1320-01-02
1320-01-03

פרטי
התקשרות